Què és la sensibilitat dental i com combatre-la?

La sensibilitat dental és una situació en la qual les dents reaccionen d’una manera anormal a la presència d’estímuls tèrmics, tant freds com calents A aquesta situació se li diu hipersensibilitat dental. Primer de tot cal tenir en compte els teixits que formen la dent per poder entendre la sensibilitat. La corona és la part…