Dr. Francesc Rubianes

DR. FRANCESC RUBIANES ARTURO

Metge Estomatòleg, Implantòleg i Cirugía Bucal

Número de Col-legiat 1432

  • Llicenciat en medicina y cirugía, Universitat de Lleida.
  • Especialista en estomatologia, Universitat de Barcelona
  • Professor associat al Màster d’implantologia de la Universitat de Lleida.
  • Màster en implantació de l’implant ITI. (Madrid).
  • Advanced course in implant dentistry (Berna, Suïssa).
  • Membre Sepes.
  • Advanced restoralive efhetics (Dallas,Texas).